ROZPRÁVKOVÝ PRÍBEH

Milí rodičia,

dňa 19. 3. (štvrtok) sa uskutoční v našej MŠ Majerníkova 60, triedne kolo k mesiacu: MAREC – MESIAC KNIHY, literárna súťaž s názvom: “NAKRESLI ROZPRÁVKOVÝ PRÍBEH A POROZPRÁVAJ NÁM HO.” Rodič a dieťa vytvorí z papiera, výkresu knižku alebo leporelo s kresbami, alebo aj s textom. Dieťa nám príbeh “prečíta” – prerozpráva. Tešíme sa na zaujímavé rozprávkové príbehy, najlepšie príbehy postúpia do školského kola, kde budú bojovať o celkové umiestnenie v našej materskej škole. Úspešní súťažiaci budú odmenení.

s pozdravom,

kolektív MŠ