MŠ Majerníkova 60 cvičí Gymnathlon.

Zapojili sme sa do nového športového a rozvojového programu s názvom Gymnathlon. Program je založený na pestrej kombinácii atletických a gymnastických cvičení, pohybových hier a rozvoja osobnosti. Cieľom je vybudovať u detí celoživotnú lásku k pohybu. Gymnathlon prebieha jedenkrát do týždňa v telocvični materskej školy. Pokroky dosahujú deti hravou formou vďaka špeciálnym prvkom ako je herný plán pre každé dieťa, či putovný maskot Max.

Herný plán
Maskot Max

Po každom tréningu si dieťa nalepí nálepku do svojho herného plánu. Max je s deťmi vždy na tréningu a pozorne sleduje, ako sa kto snažil a všetko hodnotí. Potom vždy na ďalších sedem dní pobýva v rodine jedného z detí a povzbudzuje toto dieťa k pohybu. Za pomoci rodičov si dieťa, u ktorého býva Max, značí do športového denníka svoje týždenne snaženie v športovaní a potom sa o tieto aktivity podelí na začiatku tréningu s deťmi a trénerom. Športový program vychádza zo súčasných poznatkov a postupov v oblasti rozvoja pohybu a pohybových zručností. Metodiku a náplň tréningov vyvíjali odborníci FTVŠ Karlovej univerzity v Prahe a FTVŠ UK v Bratislave. Náplň tréningových hodín je zostavená odborníkmi tak, aby sa deti naučili 12 kľúčových pohybových zručností zodpovedajúcich ich veku. Na záver programu absolvujú všetky deti testovanie športových predpokladov výsledkom, ktorého získajú analýzu fyzických dispozícii spolu s odporúčaním športov, ktoré sú pre nich vhodné. Deti majú z tréningov veľkú radosť a nadšenie a veríme, že aj takouto hravou formou sa už v rannom veku u nich vybuduje základ zdravého životného štýlu a vzťah k športu.

Ak Vás program Gymnathlon oslovil, ďalšie informácie nájdete na stránke www.gymnathlon.sk

Kolektív MŠ

Gymnathlon