Koronavirus KARLOVA VES

Link na: Učíme na diaľku

Vážení rodičia, vzhľadom na dnešné kolektívne rozhodnutie starostov mestských časti a primátora bude od zajtra (utorok 10.03.2020) do pondelka (16.03.2020 vrátane) prerušené vyučovanie v školách a škôlkach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť BratislavaKarlova Ves. Uvedené sa môže meniť , prosím sledujte našu stránku a facebook. Ide o tieto zariadenia:

ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62
ZŠ Karloveská 62
SŠ Tilgnerova 14
MŠ Adámiho 11
MŠ Borská 4
MŠ Kolískova 14
MŠ L. Sáru 3
MŠ Ľ. Fullu 12
MŠ Majerníkova 11
MŠ Majerníkova 60
MŠ Pod Rovnicami 1
MŠ Suchohradská 3

Zároveň očakávame pokyny a opatrenia príslušných štátnych orgánov zodpovedných za preventívne opatrenia vo vzťahu k šíreniu vírusu COVID-19.

Včera i dnes sme mali pracovné stretnutie s riaditeľmi našich základných škôl a spojenej školy a prebrali sme praktické dopady tohoto rozhodnutia na vyučovací proces. Snažíme sa nájsť riešenia ako zabezpečiť aspoň dištančne vyučovanie nakoľko je možné, že školy budú zavreté viac ako päť dní. Riaditelia škôl Vás budú informovať o postupe v ďalších dňoch prostredníctvom Edupage, prípadne emailmi a  SMS.

Prosíme o dodržiavanie týchto opatrení:

 1. Napriek tomu, že v školách zatiaľ nebola nariadená karanténa, Vás prosíme o obozretnosť vo vzťahu k pobytu detí. Osobitne by sme chceli požiadať, aby ste deti nedávali na opatrovanie osobám, ktoré sú rizikovými skupinami. Ide o osoby nad 60 rokov a osoby s kardiovaskulárnymi ochoreniami, cukrovkou, chronickými ochoreniami dýchacích ciest, vysokým tlakom, rakovinou a podobne.  Vieme, že bude zložité vyriešiť pobyt dieťaťa v čase zrušenia vyučovania, prosíme Vás ale o trpezlivosť.
 2. V prípade ak vykazujete Vy alebo Vaši príbuzní známky choroby a máte podozrenie, že ste sa mohli nakaziť vírusom COVID-19 kontaktujte tel. č. 0800 221 234, prípadne svojho ošetrujúceho lekára. Rovnako kontaktujte telefonicky svojho lekára v prípade akýchkoľvek prejavov choroby a snažte sa minimalizovať svoj pobyt mimo bydliska.
 3. V prípade ak máte ako blízke osoby so zvýšeným rizikom ťažkého priebehu ochorenia ( osoby nad 60 rokov a osoby s kardiovaskulárnymi ochoreniami, cukrovkou, chronickými ochoreniami dýchacích ciest, vysokým tlakom, rakovinou a podobne) snažte sa im pomôcť s nákupmi prípadne iným spôsobom tak, aby sa minimalizovala možnosť ich nákazy. V prípade starších ľudí s nimi udržujte pravidelne aspoň telefonický kontakt, tak aby bola zabezpečená kontrola ich zdravotného stavu. Odporučte svojim rodičom, starým rodičom a podobne obmedziť návštevy obchodov, kostolov a iných podujatí.
 4. Vyhýbajte sa spoločenským, kultúrnym a športovým akciám s väčším počtom účastníkov. Obmedzte osobný kontakt (napríklad podávanie rúk) a zvýšte najmä osobnú hygienu rúk (pravidelné umývanie rúk, používanie antibakteriálnych prípravkov na alkoholovej báze).

Mestská časť v rámci prevencie šírenia vírusu zaviedla tieto opatrenia:

KULTÚRA A ŠPORT

 • Zrušené všetky hromadné športové, kultúre a spoločenské podujatia až do odvolania
 • Zrušené prenájmy priestorov kultúrnych a športových zariadení mestskej časti
 • Zatvorenie Karloveskej knižnice až do odvolania
 • Zatvorenie Školskej plavárne na Majerníkovej ulici až do odvolania

V prípade dlhodobých prenájmov odporúčame našim nájomcom zrušenie kurzov a krúžkov, ktoré poskytujú v našich priestoroch.

SOCIÁLNE VECI

 • Zavreté denné centrá pre seniorov až do odvolania (zrušené všetky výlety a kurzy)
 • Zrušené spoločné stravovanie seniorov v jedálňach (v prípade ak zostanú jedálne v prevádzke bude umožnený odber do obedárov)
 • Používanie ochranných pomôcok pracovníkmi rozvozu stravy tak, aby boli chránené obe strany (tak seniori ako i pracovníci)
 • V rámci opatrovateľskej služby zvýšená ochrana opatrovateliek a pacientov s poučením o dôslednom sledovaní zdravotného stavu opatrovaných
 • V najbližších dňoch zriadenie call centra pre seniorov a ich príbuzných. K dispozícií budú naši sociálni pracovníci, ktorí budú pripravení poskytnúť pomoc a radu.

ÚRAD

 • Zrušenia stránkových dní na miestnom úrade a zúženie úradných hodín v Centre služieb občanov.

Centrum služieb občanom bude otvorené v pondelok a v stredu od 08.00 do 17:00. V prípade potreby riešenia vecí na úrade je potrebné si vopred dohodnúť stretnutie telefonicky.

S úctou

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ

ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES
Námestie sv. Františka 8,
843 62 Bratislava 4
http://www.karlovaves.sk