Informácia pre rodičov, ktorí podali online žiadosť do materskej školy

Informácia pre rodičov, ktorí podali online žiadosť do materskej školy

Termíny na odovzdanie vyplnenej a podpísanej žiadosti do materskej školy spolu s potvrdením od všeobecného lekára pre deti a dorast bude možné doručiť na riaditeľstvo materskej školy od:

19.5.2021 9,00 – 12,00 hod.

20.5.2021 15,00 – 16,45 hod.

Odporúčame Vám, aby ste si pdf žiadosť, ktorú ste dostali v potvrdzujúcom emaile po vyplnení online žiadosti, vytlačili a v priebehu nasledujúcich dní dali potvrdiť pediatrom. Na osobné stretnutie je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu

 V prípade otázok ma kontaktujte na t. č. 0940 637 709

                                                                                            Mgr. Ľubomíra Hírešová

                                                                                                 Riaditeľka školy

V Bratislave, dňa 13.05.2021